Utrzymanie terenów zielonych

Park

Jako zarządcy nieruchomości zajmujemy się kompleksowym dbaniem o zewnętrzny teren otaczający budynek. Zajmujemy się roślinnością i porządkiem na skwerkach, trawnikach i wspólnych placach. Utrzymanie terenów zielonych obejmuje przycinanie trawy, drzew i krzewów, sadzenie i sianie kwiatów oraz usuwanie zbędnej roślinności. Wykonujemy również okresowe prace porządkowe.

 

Sprzątanie wewnątrz budynków

Większość zarządzanych przez nas budynków ma wspólne pomieszczenia wewnętrzne, w których należy utrzymać ład. Zajmujemy się sprzątaniem wewnątrz budynków mieszkaniowych i w administrowanych biurowcach. Usuwamy kurz i brud z klatek schodowych, wspólnych korytarzy i innych części budynków, w których przebywają najemcy i właściciele mieszkań.

 

Drobne roboty budowlane

Pracownicy zatrudnieni do wykonywania prac porządkowych i dbania o teren zielony wykonują również drobne roboty budowlane i remontowe wchodzące w zakres ich kompetencji i obowiązków. W ramach obsługi nieruchomości naprawiamy drobne usterki, zajmujemy się malowaniem ścian na klatkach schodowych, naprawą instalacji oraz drzwi i okien.

Dokładny zakres obowiązków ustalany jest bezpośrednio z klientem.